E-post
Møretakst DA

Verditakst enebolig/rekkehus

Pris kr 5 200,- inkl. mva

En vanlig verditakst gir en god og lettfattelig beskrivelse av eiendommens fakta, konstruksjoner, beliggenhet, arealer etc.  Taksten beskriver den tekniske verdien på boligeiendommen, gir en låne- og markedsverdi samt en kort beskrivelse av eiendommen. Den tekniske verdi av en eiendom sier noe om hvilken standard eiendommen har. og en stipulerer en normal markedsverdi (verditakst) og låneverdi. 

Areal blir kontrollmålt på stedet.

Verditaksten benyttes  ifm. låneopptak, skifte-/arveoppgjør etc. - og i vårt disktrikt har den og vært mest vanlig ved kjøp/salg av eiendommer.

Noe tillegg i prisen ved store eiendommer.

Gå til bestilling

Møretakst DA
Sorenskriver Bullsgate 12
6002 ÅLESUND
post@moretakst.no
T: 40004180
F: 70124700